Tworząc stronę internetową, jednym z najważniejszych aspektów, na który należy zwrócić uwagę, jest dostępność. Wszyscy powinni mieć łatwy dostęp do zawartości strony, niezależnie od swojej sytuacji życiowej czy fizycznej zdolności. Dlatego tworzenie witryn przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami powinno być dla każdego projektanta priorytetem.

1. Wymagania dotyczące dostępności

Przy projektowaniu stron internetowych należy kierować się zasadami dotyczącymi dostępności, np. zestawem wytycznych dostępności WWW. Wymagania te obejmują m.in.:
– clear, łatwy w użyciu interfejs użytkownika,
– alternatywy dla wzbogacających wizualnie elementów, takie jak obrazy, filmy, grafiki, aby osoby niewidome lub słabowidzące mogły zrozumieć treść strony,
– kontrolę kolorów, a także stosowanie odpowiednich czcionek i ich rozmiaru,
– obsługę technologii pomagających, takich jak czytniki ekranowe, bo to są elementy kluczowe dla osób z niepełnosprawnościami.

1. Hasło, które powinno Cię prowadzić

Przy tworzeniu stron internetowych, nie powinieneś zapominać o swoim odbiorcy, którym są ludzie, a nie maszyny. Dlatego należy skupić się na tworzeniu stron przyjaznych dla użytkowników, a nie tylko dla wyszukiwarek i robotów. Ludzie korzystający z Twojej witryny powinni mieć łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Rezygnuj z innowacyjnych rozwiązań, które uniemożliwiają dostęp lub utrudniają skorzystanie z funkcjonalności strony.

1. Jakie potencjalne problemy mogą wystąpić

Osoby z niepełnosprawnościami napotykają szereg barier i problemów przy korzystaniu ze stron internetowych, np.:
– Brak alternatywnych opisów dla plików multimedialnych, np. obrazów czy filmów.
– Używanie słabo widocznych kolorów lub niekontrastowych kolorów przez projektanta strony.
– Nieprzyjazny layout na stronie, który sprawia, że strona staje się niewygodna w użytkowaniu.
– Oferta produktów i usług nie uwzględnia potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami.
– Zbyt małe czcionki, utrudniające czytanie, a także błędy językowe i stylistyczne, które wpływają na łatwość zrozumienia treści.

1. Zadania dla projektanta strony

Przy projektowaniu stron internetowych, projektant powinien skupić się na kilku zadaniach, które zapewnią dostępność dla osób z niepełnosprawnościami:
– stosowanie czcionek i kontrastów odpowiadających standardom dostępności,
– uzwględnienie alternatywnych opisów dla obrazów, filmów, plików dźwiękowych czy tabel,
– dostosowanie kawałków kodu do technologii pomagających, np. czytników ekranowych,
– stosowanie jasnego, przemyślanego layoutu, który ułatwi poruszanie się po stronie.

1. Podsumowanie

Projektowanie stron internetowych z myślą o dostępności powinno być dla każdego z nas priorytetem. Wraz z postępem technologicznym i dzisiejszymi oczekiwaniami użytkowników, powinniśmy kierować się zasadami, które zapewnią wszystkim łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Dostępność nie powinna być uważana za problem, ale raczej za wyzwanie, którego każdy projektant powinien podjąć się z uśmiechem na twarzy.

Artykuł powstał we współpracy z highlife24.pl