Każdy tekst, zwłaszcza naukowy, powinien przejść przez weryfikację pod kątem błędów językowych, zanim trafi w ręce recenzentów. Nawet osoba ze stopniem profesora potrafi popełniać błędy, których nie zauważy. Czego potrzeba tekstowi naukowemu: redakcji czy korekty? Dowiesz się tego z dzisiejszym wpisie.

Redakcja artykułu naukowego

Każdą pracę naukową, w szczególności artykuły i monografie należy sprawdzić pod kątem redakcji naukowej. Warto zacząć od poprawności logicznej struktury publikacji naukowej. Odpowiednia korekta i redakcja tekstumoże ograniczyć powtórzenia i niektóre sformułowania, nie wnikając w metodykę przeprowadzonych badań. Poprawione zostaną błędy stylistyczne i językowe, które popełnia każdy na różnym etapie edukacji. Tekst zostaje dostosowany do standardu naukowego i edukacyjnego. Sprawdzone zostaną także przypisy i elementy graficzne. Dzięki temu praca naukowa będzie spójną całością, a jej odbiór zdecydowanie się poprawi.

Co z korektą?

Korekta publikacji naukowych jest niezbędna, zwłaszcza kiedy autor zalicza swój debiut w pisaniu. Praca inżynierska czy licencjacka to pierwszy tekst naukowy, z którym zmierzają się studenci. Przy pierwszej pracy konieczne jest nabycie umiejętności redakcyjnych, na podstawie przeczytanego źródła. Przyszły dyplomant, zarówno student i doktorant powinni skompletować fachową literaturę, która będzie poruszała faktyczny problem badawczy. Każdy tekst ma posłużyć do uzyskania tytułu naukowego. Na doktoracie zaliczymy kilka takich prac, które należy napisać w postaci artykułu lub rozdziału w monografii. Wtedy narzędziem obowiązkowym będzie nie tylko redakcja naukowa, ale także korekta. Bez tego nasza publikacja może być mało profesjonalna.

Sporządzanie publikacji naukowej może być trudnym zadaniem. O ile, każdy z nas potrafi napisać dłuższy tekst, tak trudno od razu powiedzieć o nim, że łatwo się go czyta. Czasami potrzeba wiele poprawek, zanim stwierdzimy, że tekst jest dobry. Często zapominamy, że pomoc redaktora i korektora może nam ułatwić życie.